Rezultati Vlasina MTB maratona

 

Veliki maraton

1.Aleksandar Roman

2.Srećko Đolić

3.Goran Šmelcerović

 

1.Aneta Antovska

2.Anita Veličkovska

 

Srednji maraton

1.Jovan Rajković

2.Marko Stanimirović

3.Cvetan Ivanov

 

1.Jana Jolović

2.Nikoleta Mitrović

3.Milica Rajković

 

Mali maraton

1.Stole Zdravkov

2.Leo Kralevski

3.Milan Nacevski

 

1.Andrea Budimovska

2.Marija Jolović

3.Lidija Knežević

 

 

Kompletni rezultati.